Caviar Film Financing logo

Rendement en cijfervoorbeeld

Opgelet: het gaat niet om actuariële rendementen maar om de totale opbrengsten tijdens de hele investeringshorizon aangezien de timing van het fiscale voordeel afhankelijk zal zijn van de situatie van elke investeerder. Een investeerder die een verlaagd tarief van de vennootschapsbelasting geniet (belastbaar inkomen van minder dan € 322.500,00) dient samen met zijn fiscaal raadgever / boekhouder de impact van dit verlaagd tarief op het rendement van zijn investering te onderzoeken. Het rendement van een Investeerder kan evenwel lager (zelfs negatief nl. -7,60% bij een aanslagvoet van 20% en dit inclusief de positieve vergoeding voor prefinanciering) zijn indien de investeerder aan een lagere gemiddelde aanslagvoet wordt belast.

Vragen? Contacteer ons hier