Stargazer

Korte inhoud

Fey Vilar, een gevierde actrice, torst diepe schuldgevoelens na de tragische dood van haar zoon Paul. Ze vraagt zich af of haar artistieke succes de prijs was voor dit verlies. Net op dat kritieke moment ontvangt Fey een mysterieus aanbod: schitteren in "Stargazer," een bovennatuurlijk toneelstuk dat een hereniging met haar overleden zoon belooft.

Regie

Christian Neuman (Skinwalker)

Shoot

Al volledig opgenomen

Genre

Thriller

Maril Dings

Investor Relations & Communications Manager

Neem
contact op

Vragen over Tax Shelter of onze projecten?

Contacteer ons!

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.