Smaak Van De Keyser

Korte inhoud

Tijdens de Tweede Wereldoorlog verloor Helena de Keyser haar grote liefde Alfred. Ze trouwde met zijn vriend en stortte zich op het distilleren van jenever. Jaren later vraagt ze haar kleindochter op zoek te gaan naar de waarheid achter Alfreds dood.

Regie

Frank van Passel en Jan Matthys

Cast

Marijke Pinoy, Matthias Schoenaerts en Kevin Janssens

Fun fact

De serie werd opgenomen op diverse Hasseltse locaties, zoals de Japanse Tuin en het Nationaal Jenevermuseum Hasselt.

Maril Dings

Investor Relations & Communications Manager

Neem
contact op

Vragen over Tax Shelter of onze projecten?

Contacteer ons!

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.