Dood Spoor

Korte inhoud

DOOD SPOOR is de nieuwe reeks van onze scenariste Malin-Sarah Gozin. Je kent haar van o.a. "Tabula Rasa" en "Clan", dus bereid je voor op een dark comedy crime drama, gekruid met een heerlijke bizarre saus à la Malin. De verdere details houden we nog even geheim, daar vertellen we je later dit jaar meer over.

Scenario

Malin-Sarah Gozin

Regie

Malin-Sarah Gozin & Hans Vercauter

Opnames

Volledig opgenomen!

Maril Dings

Investor Relations & Communications Manager

Neem
contact op

Vragen over Tax Shelter of onze projecten?

Contacteer ons!

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.