Clan

Korte inhoud

Sinds de dood van hun ouders vormden vijf zussen een hechte clan. Tot één van hen trouwt. De vier zien de duivelse echtgenoot ‘d’n Kloot’ als bron van alle ellende en beramen een plan om hem uit de weg te ruimen. Een geheim dat ze meedragen tot in de kist?

Scenario

Malin Sarah-Gozin

Cast

Dirk Roofthooft, Ruth Becquaert, Inge Paulussen, Kristine van Pellicom, Barbara Sarafian

Fun fact

De internationale remake getiteld ‘Bad Sisters’ kun je op Apple TV bekijken. Ook voor deze Engelstalige versie zat Malin Sarah-Gozin mee aan de schrijftafel.

Maril Dings

Investor Relations & Communications Manager

Neem
contact op

Vragen over Tax Shelter of onze projecten?

Contacteer ons!

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.