Arcanes

Korte inhoud

In het beklemmende decor van een Belgisch industriestadje in de jaren '90, vervaagt de scheidslijn tussen klassen wanneer de verdwijning van de zoon van de fabrieksdirectrice en later die van haar beste vriendin de gemeenschap schokt.

Type

Reeks 6 x 50'

Cast

o.a. Jasmina Douieb (The Break) en Baptiste Sornin (1985)

Opnames

27 mei t/m 5 augustus in België

Maril Dings

Investor Relations & Communications Manager

Neem
contact op

Vragen over Tax Shelter of onze projecten?

Contacteer ons!

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.