Caviar

Tax shelter berekening

  • Optimale tax shelter investering

    Uw fiscaal voordeel = uit te voeren berekening “optimale tax shelter investering” x 5,25%
    Uw netto financieel voordeel = uit te voeren berekening “optimale tax shelter investering” x 7,69%
  • Deze simulator is een vereenvoudigde berekening. De verkregen resultaten zijn een raming en zijn niet contractueel. Wij adviseren u te laten bijstaan door uw adviseur.

    Raadpleeg ons prospectus alvorens een investeringsbeslissing te nemen.

    Door dit formulier in te dienen stem ik in met het beleid van Caviar op vlak van gegevensbescherming. Mijn gegevens zullen behandeld worden in overeenstemming met de geldende wetgeving. Ik kan op elk moment mijn rechten uitoefenen en mijn instemming intrekken. Gegevens worden opgenomen in een CRM databank voor een looptijd van 5 jaar, ze kunnen te allen tijden worden geschrapt op vraag van contactpersoon. Contactpersoon kan mogelijks op basis van deze gegevens door ons worden gecontacteerd.