Tax Shelter in een notendop

Tax Shelter is de fiscale stimulans van de Belgische overheid waarbij een bedrijf dat in de productie van een audiovisueel werk investeert een vrijstelling (onder bepaalde voorwaarden) krijgt van haar belastbare winst van 421% van de totale investering.

Door te investeren in één van de producties van Caviar geniet een investeerder van een mogelijk netto rendement van 12,94%.

Een Tax Shelter investering staat open voor alle Belgische ondernemingen die voldoende belastbare basis hebben – inclusief Belgische inrichtingen van buitenlandse vennootschappen – met uitzondering van productiehuizen, televisieomroepen en kredietinstellingen. De Tax Shelter richt zich in het bijzonder tot ondernemingen onderworpen aan het normale tarief van 25%.

Caviar is een productiehuis dat met kennis van zake investeert in lokaal talent in combinatie met haar internationale werking. Al onze producties worden gefinancierd via Tax Shelter investeringen. Caviar als groep kan een tot op heden vlekkeloze track record aantonen waarbij steeds alle projecten tot een goed einde werden gebracht en waarbij steeds alle attesten tijdig werden afgeleverd. Deze track record getuigt van Caviar’s professionaliteit en expertise.

Zoals elk beleggingsproduct houdt ook een Tax Shelter investering een aantal risico’s in. Een beschrijving van deze risico’s en van de maatregelen die Caviar neemt om deze te beperken kan u in ons Prospectus vinden onderaan deze pagina.