Caviar Film Financing logo

Risico’s

Een overzicht van mogelijke risicofactoren:

Risico Toelichting risico Beperking van risico
Risico’s met betrekking tot Caviar Zoals bij alle vennootschappen bestaat er een risico op een faillissement. Caviar beperkt dit risico door een verzekering af te sluiten voor de investeerder. Faillissement behoort niet tot de uitsluitingen in de verzekeringsvoorwaarden.
Risico’s verbonden aan het niet (volledig) bekomen van het fiscaal voordeel Het fiscaal voordeel kan geheel of gedeeltelijk verloren gaan door het feit dat Caviar er niet in slaagt een fiscaal attest te verkrijgen of indien het fiscaal attest een lagere waarde heeft dan die op  basis waarvan de raamovereenkomst werd afgesloten. Indien het fiscaal attest een lagere waarde heeft dan die op basis waarvan de raamovereenkomst werd afgesloten of het fiscaal attest wordt niet verkregen, zal Caviar een schadevergoeding toekennen onder bepaalde voorwaarden waardoor een geheel of gedeeltelijk verlies van het fiscaal voordeel gecompenseerd zal worden.
Risico’s met betrekking tot het audiovisueel werk In een audiovisuele sector bestaat er steeds een risico dat een bepaald audiovisueel werk niet wordt voltooid. Caviar beperkt dit risico door een “Completion Bond” te nemen waardoor dit risico tot een minimum wordt herleid voor de investeerder.