Caviar Film Financing logo

 Prospectus 2022

Teneinde exhaustief de nodige gegevens ter beschikking te stellen, heeft Caviar zowel haar historiek (inhoudelijk en financieel), haar verscheidene activiteiten en haar Tax Shelter kader weergegeven in deze prospectus. Het prospectus werd goedgekeurd door de FSMA op 10/08/2022 en is geldig tot 09/08/2023. Het prospectus is gratis beschikbaar op de maatschappelijke zetel van Caviar en kan u hier online raadplegen. De potentiële investeerder dient het prospectus (en in het bijzonder de risicofactoren beschreven in het prospectus) te lezen voor zijn investeringsbeslissing.

Lees het prospectus hier online